כתובות וטלפונים פניות הציבור הצטרף לרשימת דיוור שאלות נפוצות ותשובות טיפים לצרכנות נבונה מידע לציבור מה חדש באתר
English
חיפוש

מאגרי מידע
מסמכי מדיניות
החלטות
הועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים
השידור הציבורי
הועדה לאסדרת שידורים מסחריים
עיצומים כספיים טלפוניה ואינטרנט
הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים
דו"חות ועדות
מצגות
רשימת הסכמים ואמנות בינלאומיות

רשיונות כלליים

סעיף 4 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982 ( להלן -"חוק התקשורת" ) מסמיך את שר התקשורת להעניק רשיונות כלליים לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק.
" רשיון כללי ", כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התקשורת :
"רשיון שניתן לפי חוק זה להקמה, לקיום או להפעלה של רשת בזק ציבורית, ולביצוע פעולת בזק ומתן שירותי בזק פנים ארציים או בין-לאומיים באמצעותה;"

קיימים 3 סוגי שירותים להם ניתן רשיון כללי:

  • שירות בזק פנים ארצי נייח (רשיון כללי או רשיון כללי ייחודי)
  • שירות בזק פנים ארצי נייד (רשיון כללי או רשיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת)
  • שירות בזק בין-לאומי (רשיון כללי) 


"רשיון כללי ייחודי" - רשיון כללי לפי סעיף 4(א1), למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים, אף שלא לכלל הציבור בכל הארץ, או אף שלא לפחות באזור ירות;
קיים לסוג שירות אחד בלבד: למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים.

"רשיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" - רשיון למתן שירות רדיו טלפון נייד הכרוך בשימוש במיתקן בזק של בעל רשיון אחר למתן שירותי רדיו טלפון נייד.

"רשיון כללי אחוד" - רשיון כללי שהוא אחד מאלה, או רשיון המאחד כמה מהם: רשיון כללי ייחודי; רשיון כללי רדיו טלפון נייד ברשת אחרת; רשיון כללי למתן שירותי בזק בין–לאומיים (רשימת רישיונות אחודים וסוגי שירותים שהותרו להם ).

נכון למועד 16/10/2017 ישנם 29 רשיונות כלליים כמפורט בטבלה להלן:

תאריך הענקה סוג הרשיון מקבל הרשיון מס"ד
תיקון מס' 30 מיום 31/03/04 רשיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 1.
25/11/03 רשיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים הוט טלקום שותפות מוגבלת 2.
27/08/13 רשיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים (תשתית) איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני (2013) בע"מ 3.
07/02/96 רשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד - בשיטה התאית פלאפון תקשורת בע"מ 4.
27/06/94 רשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד - בשיטה התאית סלקום ישראל בע"מ 5.
07/04/98 רשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד - בשיטה התאית פרטנר תקשורת בע"מ 6.
05/02/01 רשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד - בשיטה התאית הוט מובייל בע"מ 7.
01/01/12 רשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית גולן טלקום בע"מ      8.
20/04/17 רשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית מרתון 018 אקספון      9.
02/06/96 רשיון כללי אחוד  בזק בינלאומי בע"מ 10.
04/02/97 רשיון כללי אחוד  013 נטוויז'ן בע"מ 11.
31/12/09 רשיון כללי אחוד 012 סמייל טלקום בע"מ 12.
04/07/04 רשיון כללי אחוד אקספון 018 בע"מ 13.
21/07/10 רשיון כללי אחוד טלזר 019 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ    14.
29/05/12 רשיון כללי אחוד גולן טלקום בינלאומי בע"מ      15.
16/08/11 רשיון כללי אחוד השקמה אן. ג'י. אן. תקשורת בינלאומית 015 בע"מ     16.
30/05/12 רשיון כללי אחוד הוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ     17.
21/12/05 רשיון כללי אחוד  012 טלקום בע"מ  18.
05/03/06 רשיון כללי אחוד ועידן פתרונות קונפרנסינג שותפות מוגבלת 19.
23/04/06 רשיון כללי אחוד סלקום תקשורת קווית שותפות מוגבלת 20.
15/01/07 רשיון כללי אחוד פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלת 21.
22/07/10 רשיון כללי אחוד פרי טלקום בע"מ  22.
28/07/10 רשיון כללי - רט"ן ברשת אחרת למתן שירותי רדיו טלפון נייד  סלראן תקשורת סלולרית בע"מ  23.
07/09/10 רשיון כללי אחוד רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ  24.
28/10/10 רישיון כללי אחוד בינת עסקים בע"מ  25.
28/10/10 רשיון כללי אחוד הום סלולר בע"מ 26.
15/06/11 רשיון כללי - רט"ן ברשת אחרת למתן שירותי רדיו טלפון נייד  גלי פון בע"מ  27. 
05/08/12 רשיון כללי אחוד  סלקט תקשורת בע"מ  28.
17/08/2017  רשיון כללי אחוד  לב אנאטל בע"מ  29.

 

 

תנאי שימוש | אודות האתר | מפת אתר | פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל | RSS
תאריך עדכון אחרון: 
מתאים לרזולוציה 800x600 ודפדפנים Chrome ,Explorer, ו-FireFox
כל הזכויות שמורות © 2018 מדינת ישראל