כתובות וטלפונים פניות הציבור הצטרף לרשימת דיוור שאלות נפוצות ותשובות טיפים לצרכנות נבונה מידע לציבור מה חדש באתר
English
חיפוש
מאגרי מידע
מסמכי מדיניות
החלטות
הועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים
השידור הציבורי
הועדה לאסדרת שידורים מסחריים
עיצומים כספיים טלפוניה ואינטרנט
הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים
דו"חות ועדות
מצגות
רשימת הסכמים ואמנות בינלאומיות

רקע

למידע אודות הפעלת קוד בקרת הורים, פניות הציבור והשוואת מחירים לחץ כאן >

 

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין הינה מועצה ציבורית אשר הוקמה מכח חוק הבזק, התשמ"ב - 1982.
בסיסו של תפקיד המועצה, הינו ייצוג האינטרסים הציבוריים בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים, בכבלים ובלווין בישראל, אשר על הגנתם וטיפוחם
מופקדת המועצה. בין אינטרסים אלה מן הראוי למנות את ההגנה על ציבור המנויים, לרבות באופן של השבחת השידורים והשירותים הניתנים לציבור המנויים, הרחבת הגיוון והפלורליזם בתכנים ובערוצים המשודרים, שיפור הטכנולוגיות, שיפור השירות, הגדלת ההיצע וחופש הבחירה למנויים, צמצום המחירים, ועוד.
  

אינטרס נוסף המיוצג על ידי המועצה, הינו פיתוח תעשיית התוכן וההפקה המקורית המקומית בישראל. פיתוח התעשיה יביא להרחבת אפשרויות הביטוי של מגוון הטעמים, הדעות והעמדות בציבור הישראלי, לפיתוח, ביסוס וחיזוק התרבות הישראלית, למתן ביטוי לנושאים המצויים על סדר היום הישראלי, ולחיזוק אחיזתה של השפה הישראלית. בנוסף תביא הרחבת העשיה בתחום הפקת התוכן והערוצים לפיתוח תעשית התוכן, אשר תתן פרנסה למאות ואלפי עובדים, תיצור ותרחיב תחומי פעילות כגון שירותי אולפנים, מפיקי ערוצים ועוד, ותבסס את התעשיה מבחינה כלכלית.

המועצה הינה מועצה ציבורית, וחבריה, רובם ככולם, מכהנים במועצה בשליחות למען הציבור, כאשר לכל אחד מהם עיסוקיו ועבודותיו האחרות. בראש המועצה עומד יו"ר המועצה, אשר הינו נציגו של שר התקשורת, והוא היחיד שעיקר עסוקיו הינו טיפול בענייני המועצה ובתפקידיה. עליו מוטלת האחריות להוביל פעולת המועצה לשם הגשמת סמכויותיה ומטרותיה. יתר חברי המועצה באים מתחומי עסוק וענין שונים, שבעה מתוכם הינם נציגי ציבור (לרבות נציגי מרכז השלטון המקומי ונציגי גופי תרבות וחינוך) ושישה חברים אחרים הינם נציגי משרדי ממשלה שונים ובהם נציגי שר התקשורת, שר החינוך והתרבות, שר האוצר ושר המשפטים.

למועצה מספר ועדות משנה, מהן קבועות (כמו ועדת תכניות) ומהן ועדות אשר מונו לענין מסויים, ואשר מעבירות את מסקנותיהן והמלצותיהן בתחום פעולתן, למליאת המועצה. בנוסף מועלים נושאים שונים לדיון ישירות במליאת המועצה. המועצה מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבוע, לדון בנושאים אשר על סדר יומה.

המועצה חברה בארגון הרגולטורים האירופיים של השידורים אשר שמו EPRA.

המועצה נעזרת בגורמים שונים במשרד התקשורת לצורך פעילותה. ביניהם תצויין מינהלת הסדרת השידורים לציבור, אשר מבצעת עבור המועצה עבודות הכנה, ניתוח, חוות דעת, טיוטות וטיפול שוטף, החיוניים לביצוע עבודת המועצה ולקיום פעילותה ומילוי מטרותיה וסמכויותיה.

תנאי שימוש | אודות האתר | מפת אתר | פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל | RSS
תאריך עדכון אחרון: 
מתאים לרזולוציה 800x600 ודפדפנים Chrome ,Explorer, ו-FireFox
כל הזכויות שמורות © 2018 מדינת ישראל