כתובות וטלפונים פניות הציבור הצטרף לרשימת דיוור שאלות נפוצות ותשובות טיפים לצרכנות נבונה מידע לציבור מה חדש באתר
English
חיפושמאגרי מידע
מסמכי מדיניות
החלטות
הועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים
השידור הציבורי
הועדה לאסדרת שידורים מסחריים
עיצומים כספיים טלפוניה ואינטרנט
הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים
דו"חות ועדות
מצגות
רשימת הסכמים ואמנות בינלאומיות

שירותי הדואר

משרד התקשורת מופקד על הסדרת ענף הדואר בארץ, באמצעות אגף הדואר ובכפוף לחוק הדואר, התשמ"ו 1986.

 1. שירותי בלדרות - תחרות
  בתאריך 29/1/2003 נפתח לתחרות, תחום המכתבים שמחירם 5.40 ₪ ומעלה – ראו- " היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים".
 2. דואר כמותי – תחרות
  בתאריך 31/1/2006 .נפתח לתחרות הדרגתית, תחום המכתבים הכמותיים – ראו " היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי".
 3. חברת דואר ישראל
  בתאריך 1/3/2006 הוקמה חברת דואר ישראל, אשר באה בנעליה של רשות הדואר.
 4. מודיעין דואר
  לרשות ציבור הלקוחות עומד מודיעין דואר אשר ניתן לפנות אליו בנושאים שונים, לרבות:תעריפים, תנאי משלוח, בירור מספרי מיקוד וכו'. בטלפון מס' 171
 5. מדריך הדואר
  הכללים בדבר השירותים שמספקת חברת הדואר דרכי ניהולם וביצועם, מרוכזים במדריך הדואר, העומד לרשות ציבור הלקוחות ביחידות הדואר.
 6. אגף הדואר
  אגף הדואר מבצע פעולות פיקוח שונות, לצורך הבטחת עמידת חברת הדואר ובעלי ההיתרים, בתנאי החוק וההיתרים.
  כמו כן, מבצע אגף הדואר פעולות פיקוח, להבטחת אספקת שירותי דואר איכותיים, בידי חברת הדואר, שהינה ספקית השירות האוניברסאלי, כמפורט:

א. פיקוח יזום במתקני חברת הדואר - במהלך השנה מבוצעות עשרות פעולות פיקוח במתקני חברת הדואר, חלקן מתואמות מראש וחלקן בהתראה קצרה. במסגרת פעולות הפיקוח נבדקים מכלול שירותי הדואר הניתנים ביחידת הדואר.

ב. טיפול בפניות ציבור - מדי שנה מטופלות באגף הדואר מאות פניות ציבור שעניינן שירותי דואר, כמות זו מהווה רק "קצה קרחון" לפניות רבות המתקבלות בחברת הדואר והן משמשות את המשרד כאמת מידה לגבי טיב שירותי הדואר. פניות /תלונות בנושא דואר ניתן להפנות לכתובת הבאה: אגף הדואר, רח' אחד העם 9 ת"א, מיקוד: 61290, טל:03-5198118, פקס:03-5198125 ,  דוא"ל: Pniyotdoar@moc.gov.il.

ג. ניתוח דוחות חברת הדואר - מדי חודש מעבירה חברת הדואר לאגף הדואר סקרי טיב שרות שהיא מבצעת לבחינת טיב שרותיה, לרבות: סקר זמן העברת מכתב רגיל, סקר זמן העברת דואר מהיר, סקר העברת דואר רשום וכו'.

ד. קשר עם מנהלות דואר זרות - אגף הדואר מתעדכן באופן שותף בנוגע למתרחש במנהלות דואר זרות ועומד איתן בקשר, הן לצורך לימוד הדדי והן לצורך הבטחת עמידת חברת הדואר באמנות בינלאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל.


חברת דואר ישראל בע"מ

איתור סניפים וסוכנויות דואר לפי שם ישוב

תנאי שימוש | אודות האתר | מפת אתר | פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל | RSS
תאריך עדכון אחרון: 
מתאים לרזולוציה 800x600 ודפדפנים Chrome ,Explorer, ו-FireFox
כל הזכויות שמורות © 2018 מדינת ישראל