כתובות וטלפונים פניות הציבור הצטרף לרשימת דיוור שאלות נפוצות ותשובות טיפים לצרכנות נבונה מידע לציבור מה חדש באתר
English
חיפושמאגרי מידע
מסמכי מדיניות
החלטות
הועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים
השידור הציבורי
הועדה לאסדרת שידורים מסחריים
עיצומים כספיים טלפוניה ואינטרנט
הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים
דו"חות ועדות
מצגות
רשימת הסכמים ואמנות בינלאומיות

פעילות בינלאומית

הפעילות הבינלאומית של משרד התקשורת – אגף קשרי חוץ

  בצד פעילותו הפנים-ארצית כרגולטור של שוק התקשורת, משרד התקשורת נושא באחריות לשורת פעילויות בזירה הבינלאומית, כנציג המדינה ושוק התקשורת הישראלי בגופים בינלאומיים בתחום התקשורת, הדואר והשידורים. מתוקף היותו הגוף האמון על הסדרתו של שוק דינמי הקשור בטבורו להתפתחויות בעולם, בייחוד בעידן המידע והכפר הגלובלי, הרי שעל המשרד להיות מעורה ומעורב גם בהתפתחויות העולמיות בתחום הרגולציה.

  את פעילותו הבינלאומית של המשרד מנהל האגף לקשרי חוץ.
  פעילות זו מתנהלת בכמה תחומים:

 1. קשרים בילטראליים בין מדינות בתחום התקשורת:
  א.    מפגשים עם שרים ורגולטורים בכירים ממדינות זרות, במטרה לקדם קשרי סחר ושת"פ בילטראלי בתחום התקשורת, כמו גם לבסס קשרים למטרת חלופי מידע הדדיים בתחום הרגולציה.
  ב.    חתימת הסכמים בילטראליים בינלאומיים לשיתוף פעולה בתחום התקשורת. לישראל הסכמי תקשורת בילטראליים עם 25 מדינות. בנובמבר 2009 נחתם הסכם עם צרפת; הסכם נוסף נחתם במאי 2009 עם אזרבייג'ן; משא ומתן מתנהל בימים אלה (סוף 2009) עם ארגנטינה (על נוסח הסכם ראשון) ועם קפריסין (על נוסח הסכם עדכני שיחליף את ההסכם מ-1994).

 2. קשרים עם ארגונים בינלאומיים:
  א.    ITU
  ב.    UPU
  ג.    ITSO 
  ד.    IMSO 

 3. ניהול קשרים שוטפים עם רגולטורים בעולם (וביתר שאת עם האיחוד האירופי ועם מִנהלת חברת המידע והתקשורת של הנציבות האירופית), הן כדי לקדם אינטרסים לאומיים (למשל, ניסיון לקדם הסכמי "נדידה" עם מדינות האיחוד; קידום שיתופי פעולה ופרויקטים משותפים, וכיו"ב), והן כדי לעקוב אחר התפתחויות הרגולציה בשוקי המערב – ובפרט בשוק האירופי – ולסייע למשרד להצטייד במידע עדכני ו"טיפים" רלבנטיים להתמודדות הרגולטורית עם אתגרי השוק החדשים. במסגרת הפעילות מול האיחוד האירופי, משתתף המשרד בסדנאות שעורך האיחוד מעת לעת עבור רגולטורים ממדינות הים התיכון השכנות (במסגרת תוכנית NATP של האיחוד), וכן במפגשי "רשת הרגולטורים האירופית-ים תיכונית" (EMERG) שהוקמה ב-2008.
  כמו כן, בימים אלה נערך משרד התקשורת, תוך שיתוף פעולה עם משלחת הנציבות
  האירופית בישראל
   , לקראת השתתפותו בפרויקט ה-Twinning של האיחוד האירופי, שבמסגרתו יזכה
  המשרד לקבל ייעוץ וסיוע צמוד, במשך שנה, מרשות רגולציה אירופית נבחרת (מתוך
  כמה שייגשו למכרז) אחת או יותר, באשר לסוגיות רגולטוריות נבחרות שאיתן
  יתמודד המשרד בשנים הקרובות
 4. .

  בנוסף לריכוז פעילות המשרד בשלושה תחומי פעילות עיקריים אלה, אגף קשרי החוץ עוסק במגוון רחב של פעילויות שוטפות הקשורות לניהול הקשרים הבינלאומיים של המשרד.
  האגף בסיוע לחברות ישראליות בפעילותן הבינלאומית מול מדינות שונות ומול חברות גלובאליות, הן במסגרת איגוד התקשורת העולמי והן בטיפול בפרויקטים ובצרכים פרטניים; האגף אחראי להיערכות המקצועית לקראת אירועים בינ"ל ואזוריים במסגרות שונות, ועידות, אירועי טלקום, כנסים, סמינרים וכיו"ב; האגף אחראי על עריכתה של סקירה שנתית מעודכנת על שוק התקשורת, וכן על מתן מענה לפניות רבות בעניין שוק התקשורת בארץ ומדיניות המשרד. האגף אחראי לקשרי המשרד עם משרד החוץ ונציגויות ישראל בחו"ל, משרד התמ"ת, מכון היצוא, שגרירויות זרות בישראל וגופים נוספים.

תנאי שימוש | אודות האתר | מפת אתר | פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל | RSS
תאריך עדכון אחרון: 
מתאים לרזולוציה 800x600 ודפדפנים Chrome ,Explorer, ו-FireFox
כל הזכויות שמורות © 2018 מדינת ישראל