כתובות וטלפונים פניות הציבור הצטרף לרשימת דיוור שאלות נפוצות ותשובות טיפים לצרכנות נבונה מידע לציבור מה חדש באתר
English
חיפושמאגרי מידע
מסמכי מדיניות
החלטות
הועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים
השידור הציבורי
הועדה לאסדרת שידורים מסחריים
עיצומים כספיים טלפוניה ואינטרנט
הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים
דו"חות ועדות
מצגות
רשימת הסכמים ואמנות בינלאומיות

מורשי חתימה

הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א - 1951 לנושאי משרה במשרד התקשורת
  1. המנהל הכללי - ללא הגבלה בסכום.

  2. סמנכ"ל בכיר (מנהל ומשאבי אנוש) - עד לסכום של 250,000 ש"ח.

  3. יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין - עד לסכום של 150,000 ש"ח.

  4. סמנכ"ל בכיר (כלכלה ותקציבים) - עד לסכום של 100,000 ש"ח.

  5. סמנכ"ל בכיר (הנדסה ורישוי) - עד לסכום של 100,000 ש"ח.

  6. סמנכ"ל בכיר (ספקטרום) - עד לסכום של 100,000 ש"ח.

  7. סמנכ"ל בכיר (פיקוח ואכיפה) - עד לסכום של 100,000 ש"ח.

  8. סמנכ"ל בכיר (פיקוח על בנק הדואר) - עד לסכום של 100,000 ש"ח.

  9. סמנכ"ל בכיר (דואר) - עד לסכום של 100,000 ש"ח.

  10. מנהל הבנא"ם - עד לסכום של 20,000 ש"ח.

כל מורשה כאמור יחתום ביחד עם חשב משרד התקשורת או סגנו.

תנאי שימוש | אודות האתר | מפת אתר | פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל | RSS
תאריך עדכון אחרון: 
מתאים לרזולוציה 800x600 ודפדפנים Chrome ,Explorer, ו-FireFox
כל הזכויות שמורות © 2018 מדינת ישראל